Featured Product

Popular Products

Podobne linki

Technoline Bc-700

 • Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-700
  Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-700
  Skategoryzowane w kategorii okreslonej przez producenta jako dobry wybr -Akcesoria Fotograficzne
  Marka - Fajny i tani Produkt markowyTechnoline

  Informacje dodatkowe o prezencie -?adowarka procesorowa|funkcja roz?adowania|pomiar pojemno?ci akumulatorw|wy?wietlacz LCD

  Opis produktu na wyprzedaż -TechnoLine BC-700 to szybka ?adowarka procesorowa z funkcj? roz?adowania i pomiaru pojemno?ci akumulatorw, czujnikiem temperatury oraz czytelnym wy?wietlaczem LCD. ?adowarka ma cztery niezale?ne obwody i pozwala na ?adowanie od 1-4 ogniw NiMH i NiCd o rozmiarach AA i AAA. Indywidualna kontrola i ochrona przed przegrzaniem ka?dego ogniwa chroni akumulatory i zwi?ksza ich ?ywotno??. Wy?wietlacz LCD z panelem wyposa?onym w 7 przyciskw umo?liwia ?atw? i bezpieczn? obs?ug?.?adowanie- ?adowarka ?aduje nast?puj?cymi pr?dami dla akumulatorkw NiCd i NiMH dla ka?dego kana?u: R03/AAA:200mA, 500mA, 700mA; R6/AA: 200mA, 500mA, 700mA;- indywidualna kontrola i ochrona przed przegrzaniem ka?dego ogniwa (kontrola temperatury ?adowanego ogniwa);- automatyczne przej?cie do ?adowania podtrzymuj?cego;- wykorzystanie metody minus delta V (-dV) dla rozpoznawania pe?nego na?adowania;Roz?adowanie- ?adowarka umo?liwia niezale?ne roz?adowanie ogniw dla ka?dego kana?u pr?dami: 100mA, 200mA, 350mA;- po roz?adowaniu ?adowarka automatycznie przechodzi automatycznie do ?adowania ogniw pr?dem dwukrotnie wi?kszym ni? by?y roz?adowywane;- roz?adowanie zapobiegaj?ce efektowi pami?ci - szczeglnie przydatne dla akumulatorkw NiCd;Od?wie?anie- specjalny program ochrony akumulatorkw, pozwalaj?cy uzyska? optymaln? pojemno?? zarwno dla nowych jak i wielokrotnie u?ywanych ogniw (dla d?ugo nieu?ywanych ogniw lub przy formowaniu nowych); - dzia?anie funkcji polega na cyklicznym ?adowaniu i roz?adowywaniu akumulatorw do momentu osi?gni?cia maksymalnej pojemno?ci ogniwa;Testowanie- ?adowanie, roz?adowanie z pomiarem pojemno?ci i znw ?adowanie;- funkcja umo?liwiaj?ca pomiar pojemno?ci akumulatorw poprzez na?adowanie ich, a nast?pnie roz?adowanie w celu okre?lenia ich pojemno?ci;


  Podobne słowa określające prezentowany prezent -Kategorie / Fotografia / Akcesoria fotograficzne

  Cena promocyjna -PLN 95.00

  Czytaj dalej:

 

Similar Products

Magnify Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-700
Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-700
Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-700
Skategoryzowane w kategorii okreslonej przez producenta jako dobry wybr -Kategorie Fotografia Akcesoria Fotograficzne
Marka - Produkt markowyTechnoline
Informacje dodatkowe - ładowarka procesorowa|funkcja rozładowania|pomiar pojemności akumulatorów|wyświetlacz LCD
Podobne słowa określające prezentowany prezent -Akcesoria fotograficzne
 
  Cena promocyjna -PLN 95.00
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-900
Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-900
Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-900
Skategoryzowane w kategorii okreslonej przez producenta jako dobry wybr -Akcesoria Fotograficzne
Marka - Fajny i tani Produkt markowyTechnoline
Informacje dodatkowe o prezencie -?adowarka procesorowa|funkcja roz?adowania|pomiar pojemno?ci akumulatorw|wy?wietlacz LCD|adaptery R14,R20
Podobne słowa określające prezentowany prezent -Kategorie / Fotografia / Akcesoria fotograficzne
 
  Cena promocyjna -PLN 149.00
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-900
Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-900
Promocja, wyprzedaż -Technoline Bc-900
Skategoryzowane w kategorii okreslonej przez producenta jako dobry wybr -Kategorie Fotografia Akcesoria Fotograficzne
Marka - Produkt markowyTechnoline
Informacje dodatkowe - ładowarka procesorowa|funkcja rozładowania|pomiar pojemności akumulatorów|wyświetlacz LCD|adaptery R14,R20
Podobne słowa określające prezentowany prezent -Akcesoria fotograficzne
 
  Cena promocyjna -PLN 149.00
 
zobacz, kup